Site Overlay

HANDBOEK LOONHEFFINGEN 2010 PDF

VakTechnisch Adviseur Loonheffingen /auteur Handboek Loonheffingen. Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën. January – Present 9 years. Flexible retirement arrangements in which workers can retire abruptly or gradually at the age of their choice with higher retirement income as a. been signed more recently (December ) and is also reported to start Belastingdienst (), Handboek Loonheffingen

Author: Mujin Vudoran
Country: Dominican Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 27 April 2013
Pages: 186
PDF File Size: 12.35 Mb
ePub File Size: 14.98 Mb
ISBN: 281-5-92309-171-9
Downloads: 90584
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faebei

Vraag Een werkgever en een werknemer komen in juli een regeling overeen, waarbij de werknemer zich verplicht om een fiets aan te schaffen en te gebruiken op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van het woon-werkverkeer.

Voor hoeveel dagen mag de werkgever dit doen? Kan de fietsregeling ook worden toegepast als de werknemer binnen een afstand van 10 km van het werk woont? Als de werkgever niet aannemelijk kan maken dat de bonnen worden gebruikt voor met de fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer, dan mag de werkgever de zgn.

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong – Study Smart

Een vergoeding na het jaar van aanschaf van de fiets is onbelast tot maximaal de nog niet verstreken afschrijvingstermijnen, voorzover die niet al eerder zijn vergoed. Nee, de desbetreffende zaken met inbegrip van diensten moeten in het algemeen of in het individuele geval dienstbaar zijn aan het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer. Vraag Geldt de fietsregeling uitsluitend voor werknemers?

Vraag Welk aantal zakelijke kilometers is nog aannemelijk?

Dat is niet aannemelijk als de werkgever voor het volledige traject een NS- of OV-jaarkaart verstrekt; de fietsregeling kan dan niet worden toegepast. Voorts is het toegestaan om dit bedrag tot het loon te rekenen in het laatste loontijdvak van het kalenderjaar waarin de fiets ter beschikking is gesteld of zoveel eerder, en tijdsevenredig, als de werknemer gedurende het desbetreffende jaar uit dienst is getreden.

  C200H OMRON MANUAL PDF

Afschrijving winstsfeer – kleinschaligheidsinvesteringsaftrek In zijn algemeenheid is dit echter minder aannemelijk. Vraag Kan de werkgever onbelast een renteloze lening aan de werknemer verstrekken om hiermee een fiets te kopen?

Dit moet plaatsvinden op basis van concrete feiten en omstandigheden, ofwel van een individuele werknemer, ofwel van een naar eigenschappen te onderscheiden groep werknemers. Kan een werkgever de fietsregeling toepassen als de werknemer een auto van de zaak heeft en hij de afstand woning-werk per fiets aflegt, omdat de auto bij de zaak staat geparkeerd?

Dat wil zeggen het tijdvak waarover de fietsregeling zich uitstrekt. Een werkgever en een werknemer komen in juli een regeling overeen, waarbij de werknemer zich verplicht om een fiets aan te schaffen en te gebruiken op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van het woon-werkverkeer.

De aanwezigheid van een fietsenstalling. Rijwielen met een verbrandingsmotor bijvoorbeeld de snorfiets, de Handboeek en de Spartamet voldoen niet aan deze definitie. Om het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer te stimuleren gelden bepaalde fiscale faciliteiten. Vraag Aan welke voorwaarden moet een werkgever voldoen als hij met toepassing van de fietsregeling een fiets gedeeltelijk belastingvrij wil vergoeden, verstrekken of ter beschikking wil stellen vgl.

Het eventuele restant van de bijdrage moet de werknemer via het nettoloon betalen. Als de werkgever een fiets verstrekt, kan hij daarnaast, voor een gedeelte van de reisafstand woning-werk, ook een NS- of OV-jaarkaart verstrekken.

Ja, de werkgever moet aannemelijk kunnen maken dat de werknemer de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer. De belangrijkste voorwaarde is dat de werknemer op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van het woon-werkverkeer gebruik maakt van de fiets.

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong

Antwoord Elk aantal kilometers moet van geval tot geval aannemelijk worden gemaakt. Elk aantal kilometers moet van geval tot geval aannemelijk worden gemaakt. Vraag In hoeverre kan een werkgever een ter beschikking gestelde of verstrekte fiets tot de loonkosten loohheffingen De vergoeding voor het regelmatig woon-werkverkeer is belast voor zover zij boven het reiskostenforfait uitkomt.

  BIBLIA LUI BARTOLOMEU ANANIA PDF

In zoverre ontmoet het geen bezwaar dat een terugbetaling in hetzelfde kalenderjaar als waarin het normbedrag tot het loon wordt gerekend, op dat normbedrag in mindering wordt gebracht. Wel kan de werkgever, naast de lening, voor dezelfde fiets ook een onbelaste vergoeding geven waarmee de lening wordt afgelost. Vraag In bepaalde situaties slecht weer e. Voor dergelijke producten geldt daarom een zwaardere bewijslast; de inspecteur kan dit niet lopnheffingen meer op voorhand beoordelen.

Vraag Moet de werkgever aannemelijk kunnen maken dat de werknemer de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer? Antwoord Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer met zijn auto van de zaak naar de rand van de stad rijdt en daarvandaan loonheffinggen de fiets het resterende gedeelte van het traject woning-werk aflegt.

De vraag is dan of ze voldoen aan de voorwaarden die gelden voor de fietsregeling. Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer het eerste gedeelte van het woon-werkverkeer per trein aflegt en de resterende afstand naar het werk per fiets overbrugt.

Vraag Als de werkgever een fiets ter beschikking stelt, maakt het verschil handbooek hij eigenaar is van de fiets of de fiets handbosk Met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer